Meo Vac

Mèo Vạc is a rural district of Hà Giang Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 58,944. The district covers an area of 574 km². The district capital lies at Mèo Vạc. Administrative divisions[edit]. Mèo Vạc, Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Khâu Vai, Lũng Chinh, Lũng Pù, Nậm Ban, …